AS.TR.A. (Associazione Trattamento Alcoldipendenze)

Februarja 1994 je nastala spontana pobuda skupine ljudi, ki delujejo na področju problematike alkohola.

Cilj društva je na področju prostovoljnih dejavnosti predstaviti “vetrnu vrtnico””, ki s svojimi skupinami za samopomoč, po teritorji, predstavlja glavne točke

– OBVESTITI
– OZAVEŠČANJE
– PREPREČEVANJE

najširše možne sloje družbe na problem Alkohola