040.63.91.52 astra-ts@libero.it
torek, januar 26, 2021

Naši cilji

Temeljne cilje združenja se lahko zgostijo v teh treh kratkih predlogih:

– RECUPERO dell’alcolista
DOSEGANJE IN VZDRŽEVANJE abstinence
PONOVNO VKLJUČITEV v družini, na delovnem mestu in v družbi

AS.TR.A. za :

PONUDITI pomoč, solidarnost in podporu
PREPREČITI zasvojenost z alkoholom
OBVEŠČANJE  družbo o problematiki alkoholizma
DOSEGANJE abstinence in vzdrževanje